Vi treng fleire musikantar!

Vi treng fleire musikantar!

Valldal skulekorps er nede i eit absolutt minimum medlemstal for å kunne halde fram.  Vi oppmodar alle som har born som skal ta til i 3., 4. og 5.klasse ved Valldal skule til hausten om å melde dei på aspirantundervisning på korpsinstrument i kulturskulen. Vi er heilt avhengig av god rekruttering i åra framover for framleis å ha skulekorps i bygda!

2019-05-12T18:44:16+00:00