Valldal skulekorps

Valldal skulekorps og drilltropp vart stifta i 1968, og er tilslutta Norges Musikkorps Forbund med tilhøyrsle i krinsen NMF Nordvest.

Valldal skulekorps og drilltropp har som formål å utvikle musikalske ferdigheiter og skape eit godt miljø for alle medlemmene.

Ein vert teken inn som aspirant og medlem frå 3. klasse, og vere medlem i skulekorps og drill til og med det året ein fyller 19 år.