Laster Arrangement

Valldal skulekorps spelar i toget frå Valldal trygde- og sjukeheim, ned Syltegata, utover Grandane til Muritunet og tilbake. Vi har ansvaret for sal av brus, kaffi og kaker på rådhuset og i Syltebøen barnehage. Vi opptrer også i underhaldningsprogrammet og det skal delast ut medaljer og aspirantsekkar.