Styret i Valldal Skulekorps

Styret består i 2013/ 2014 av:

Leiar: Terese Sølvi Jemtegård Moen

Nestleiar: Lillian Hoel Cousens

Kasserar: Håvard Sunde

Leiar arr.nemd: Anne-Kristin Thomassen Aklestad

Leiar drill: Barbro Marie Kårstad Sunde

Styremedlem: Hegelin Waldal

Styremedlem: Anita Dyb Linge

  • Valldal skulekorps på Facebook